Sjoerd Smink

Email: s.k.smink[at]alumnus.utwente.nl

Final project assignment

Title:Improving nutritional intake of hospital patients using a persuasive tablet application
Startdate:01-05-2012
Completed: Yes
Mentor:Betsy van Dijk
 
Studies show that on average half of the hospital patients have undernourishment. That results in more complications, worse recovery and longer stay in the hospital. The importance of this problem is recognized by the European Union and national agencies, which have developed laws and regulations for hospital nutritional care in the last ten years. Nevertheless, hospitals are often understaffed and nutrition is not always the first priority for nurses.

Improving nutritional intake without requiring additional time of hospital staff would improve patients’ health. It could also decrease hospital costs because of improved recovery and therefore shorter stay of patients. Improving nutritional intake should be possible by trying to persuade patients. Persuasive technology theories shall be applied in a tablet application that is developed for this goal.

The tablet application will advise and persuade a hospital patient to have correct nutritional intake. This could mean persuading the patient to eat/drink more, but it could also give an advice to eat other more calorie-rich food or offer suggestions for food that might be easier to swallow. The developed tablet application shall be tried out on hospital patients to see if it results in increased nutritional intake.


Traineeship assignment

Title:Operationeel management dashboard voor financiële instellingen
Startdate:01-07-2011
Completed: No
Mentor:Betsy van Dijk
 
Het door Topicus ontwikkelde FORCE-framework zorgt ervoor dat financiële instellingen hun processen verregaand automatiseren. Instellingen gebruiken FORCE bijvoorbeeld voor aanvraag, mutatie en beëindig processen van allerlei financiële producten (van hypotheek tot betaalpas). FORCE verwerkt de processen zoveel mogelijk STP (Straight Through Processing): het systeem verwerkt processen zoveel mogelijk zonder tussenkomst van een medewerker.

Nu FORCE voor steeds meer processen wordt ingezet, groeit de behoefte naar operationele informatie. FORCE levert al een aantal rapportages, met name gericht op het tijdig afhandelen van de processen: ze geven weer hoeveel handwerk er ligt en hoe snel dit handwerk moet worden weggewerkt om te voldoen aan de servicelevels. De afnemers van FORCE hebben naast deze rapportages behoefte aan een dashboard.

De opdracht is het bedenken en uitwerken van een operationeel management dashboard, waarmee gebruikers inzicht krijgen in de huidige hoeveelheid werk en de te verwachten hoeveelheid werk.

Capita selecta and Research Topics assignment

Title:Applying persuasive design in a diabetes mellitus application
Startdate:01-01-2012
Completed: Yes
Report:http://hmi.ewi.utwente.nl/verslagen/capita-selecta/RT-Smink-Sjoerd.pdf
Mentor:Betsy van Dijk
 
This paper describes persuasive design methods and compares this to an application currently under development for diabetes mellitus patients. Various elements of persuasion and a categorization of persuasion types are mentioned. Also discussed are principles of how successful persuasion should be designed, as well as the practical applications and ethics of persuasive design. This paper is not striving for completeness of theories on the topic, but uses the theories to compare it to an application intended for diabetes mellitus patients. The results of this comparison can be used for improvements of the application.